Curse my unilingualism

Global Voices Online mentions a blog post that could be rather cool:

Bakanja, an African monk, writes about sex having been reduced to and exploited for pleasure rather than being honored as a sacred practice and act of worship. He bases his argument in traditional African beliefs.

However…I totally don’t speak Kiswahili!

Siku hizi kuna maelezo mengi katika vyombo vya habari juu ya kujamiana au kufanya mapenzi kama wengine wanavyopenda kuiita tendo hili.Katika bahari hii kubwa ya maelezo ingefaa tujiulize ni nini mtazamo wa Mwafrika wa kale kuhusu tendo hili la kujamiana?

Yeah…what he said. ^^;;;